+90 (324) 327 0 444

Proje Planlama ve Mühendislik

Sorumluluğumuzdaki tasarım ve uygulamalarda doğru projelendirme ve doğru mühendislik yaklaşımı ile hareket etmekteyiz. İyi planlanmış bir projenin hem zamanı doğru kullanmak hem de en uygun ekonomik şartları sağlamak adına ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Uzmanlığımız ve ekibimizin deneyimi sayesinde son derece başarılı tasarımları, planlama örneklerini ve mühendislik uygulamalarını müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Projelendirme ve mühendislik çözümlerimiz:

 • Saha yerleşimi ve sistem tasarımının yapılması,
 • Proje çizimlerinin oluşturulması,
 • Mühendislik hesapları,
 • İş programının yapılması,
 • Yapım metodolojisinin oluşturulması,
 • Malzeme özelliklerinin belirlenmesi,
 • Üretim değerlerinin simüle edilmesi,
 • Gölgelenme analizlerinin yapılması,

Müşavirlik

Planlanan yatırımın sürekli denetimi ve kontrolünün, projenin zamanında tamamlanması ve yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi açısından ayrı ayrı önem taşıdığına inanıyoruz. Bu noktada gerek yatırımcılarımıza gerekse de finans kuruluşlarına müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz müşavirlik hizmetleri kapsamında projelendirme süreci başta olmak üzere, ürün tedarikine, uygulama aşamasına ve son olarak devreye alma sürecine kadar gerekli denetimleri yaparak projenin iş programına uygun olarak ve öngörülen maliyetler çerçevesinde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Müşavirlik Çözümlerimiz:

 • Tasarımdan devreye almaya kadar geçen tüm süreçlerin denetimi ve yönetilmesi,
 • Tasarım, proje, hesaplama ve mühendislik denetimi,
 • Satın alma sürecinin denetimi,
 • Uygulama ve montaj sürecinin denetimi,

Uygulama ve Entegrasyon

Sorumluluğumuzdaki projelerin yönetimi ve organizasyonu merkez kadromuz tarafından planlanmakta olup, operasyonel süreç genel merkezimiz tarafından görevlendirilen bölgesel ekipler tarafından yürütülmektedir. Gerek Türkiye’deki gerekse de uygulama yaptığımız diğer ülkelerdeki yasa ve yönetmelikler, ilgili ekibimiz tarafından analiz edilmekte ve eksiksiz uygulanmaktadır. Tüm uygulamalarımızda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyet gösterilmektedir. Kendi bünyemizde bulundurduğumuz uygulama ekibimiz ve partnerlerimizin ekipleri uluslararası deneyime ve etkileyici bir birikime sahiptir. Bu sayede müşterilerimize en kaliteli uygulama hizmetlerini optimum fiyatlarla sunabilmekteyiz. Yatırımcılarımızın, partnerlerimizin ya da sektördeki proje geliştirici firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uygulama ve entegrasyon hizmetleri vermekteyiz.

Uygulama ve entegrasyon çözümlerimiz:

 • Projeye uygun montaj ve yerleşimin yapılması,
 • İş Programına ve metodolojiye uygun çalışma,
 • Sistem entegrasyonu,
 • Sistemlerin test ve devreye alma işlemleri,
 • Kabul sürecinin yürütülmesi,

Satın Alma ve Tedarik

Proje takvimine uygun olarak yürütülen ürün ve hizmet tedariki, uygulamanın zamanında tamamlanması açısından oldukça önemlidir. Projenin gereksinimlerine uygun doğru ürün ve hizmetlerin en iyi şartlarda satın alınması ve gerekli lojistik organizasyonlarının yapılması tarafımızdan profesyonelce yönetilmektedir.

Satınalma ve tedarik çözümlerimiz:

 • Uygun ürünlerin alternatifli teklif oluşturulması,
 • Şartnamelere uygun malzeme tedarik listelerinin hazırlanması,
 • Satınalmanın yapılması,
 • Ürünlerin kalite kontrolü,
 • Lojistik işlemlerinin yürütülmesi,

İşletme ve Bakım

İşletme ve bakım faaliyetlerinin de santralin verimliliği için yüksek önem arz ettiğini bilen Green Yenilenebilir Enerji, inşaat ve uygulama süreçlerini gerçekleştirdiği santrallere, müşterilerin isteği doğrultusunda işletme ve bakım hizmeti de vermektedir.

 • Santralin 24 saat uzaktan izlenmesi
 • Arızalara zamanında müdahale
 • Periodik bakım
 • Aylık ve yıllık raporlama
 • Yıllık performans taahhüdü
 • Garanti sürelerinin takibi ve yönetilmesi